TOMAS AKVINIETIS APIE PROTĄ IR TIKĖJIMĄ

TOMAS AKVINIETIS APIE PROTĄ IR TIKĖJIMĄ ĮVADAS Tomistinės filosofijos gyvybingumas pasireiškė jau nuo pat XX amžiaus pradžios. Ir dabar ši filosofija turi daug sekėjų ne dėl to, kad tai yra vienintelė oficialiai pripažinta Katalikų Bažnyčios filosofija, bet ir todėl, kad gali prasmingai spręsti ir šių dienų problemas, iškilusias ištobulėjus mokslui ir technikai. Tomas Akvinietis pirmasis […]