Programos

/*Vartotojas turi sudauginti du kompiuterio atsitiktinai parinktus skaičius (nuo 1 iki 10). Jei vartotojas atsako teisingai, programa pateikia vieną iš 3 ar 4 pranešimų (pav.”Šaunuolis!”), o jei neteisingai, vėlgi vieną iš 3 ar 4 pranešimų (pavyzdžiui, “Neteisingai. 5*8 =40 ”). Po to prašoma sudauginti kitus du skaičius. Programa baigia darbą, kai, pavyzdžiui, vartotojas įveda “0”*/ […]

F sharp

//Paaiškinkite tame pačiame faile komentare: a) kuo skiriasi reikšmės funkciniame programavime ir kintamieji imperatyviame; b) kas tai yra pašalinis efektas. //Justinos Gajauskaites open System // I. Elementarios funkcijos: let kubu x= x*x*x //Randamas skaiciaus kubas Console.WriteLine(“Iveskite skaiciu, kuri kelsite kubu”) let iv=Console.ReadLine() |>int let m= kubu iv Console.WriteLine(“Jusu ivesto skaiciaus kubas: {0}”,m) let trikampis x […]

Struktūra (C++)

#include <iostream> using namespace std; int main() { struct kompas { int metai; char tipas[5]; char kompanija[10]; } komp1, komp2; cout<<“Iveskite duomenis apie 1 kompiuteri”<<endl; cout<<“(sukurimo metai, tipas (5 simboliai), kompanija (10 simboliai)):”<<endl; cin>>komp1.metai>>komp1.tipas>>komp1.kompanija; cout<<“Iveskite duomenis apie 2 kompiuteri”<<endl; cout<<“(sukurimo metai, tipas (5 simboliai), kompanija (10 simboliai)):”<<endl; cin>>komp2.metai>>komp2.tipas>>komp2.kompanija; cout<<“Pirmo kompiuterio duomenys: “<<komp1.metai<<” “<<komp1.tipas<<” “<<komp1.kompanija<<endl; cout<<“Antrojo […]

Masyvai (C++)

#include <iostream> using namespace std; int main() { int i,n,*mas,atmintis; cout<<“Iveskite, kiek masyve bus elementu”<<endl; cin>>n; atmintis=n*sizeof(int); mas=(int*)malloc(atmintis); cout<<“Iveskite masyvo elementus”<<endl; for (i=0; i<n; i++) cin>>mas[i]; cout<<“Jusu ivesti elementai:”<<endl; for (i=0; i<n; i++) cout<<i<<” elementas: “<<mas[i]<<endl; for (i=0; i<n; i++) { cout<<i<<” elemento: “<<mas[i]<<” sesioliktainis adresas: “<<&mas[i]<<endl; cout<<i<<” elemento: “<<mas[i]<<” desimtainis adresas: “<<(int)&mas[i]<<endl; } system(“Pause”); […]

5 laboratorinis (Visual Basic)

‘Justinos Gajauskaites 2014.03.26 ‘Turime duomenis apie studentu pasirinktus LPD modulius ir uz juos gautus ivertinimus, ‘tai yra, turime toki studentu apskaitos sarasa: pavarde, vardas, keturiu isklausytu moduliu pavadinimai ‘ir egzaminu ivertinimai. Rasti n moduliu, uz kuriuos studentai gauna geriausius ir blogiausius ivertinimus ‘(du sarasai turi buti sudaryti).} Module Module1 Dim k, s As Integer Structure […]

5 laboratorinis (Pascal)

{Turime duomenis apie studentų pasirinktus LPD modulius ir už juos gautus įvertinimus, tai yra, turime tokį studentų apskaitos sąrašą: pavardė, vardas, keturių išklausytų modulių pavadinimai ir egzaminų įvertinimai. Rasti n modulių, už kuriuos studentai gauna geriausius ir blogiausius įvertinimus (du sąrašai turi būti sudaryti).} program Bevarde5; type studentas=record ivertinimai:real; pavad:string[12]; end; mas=array[1..100] of studentas; var […]

5 laboratorinis (C++)

/*Justinos Gajauskaites 2014.03.26 Turime duomenis apie studentų pasirinktus LPD modulius ir už juos gautus įvertinimus, tai yra, turime tokį studentų apskaitos sąrašą: pavardė, vardas, keturių išklausytų modulių pavadinimai ir egzaminų įvertinimai. Rasti n modulių, už kuriuos studentai gauna geriausius ir blogiausius įvertinimus (du sąrašai turi būti sudaryti). */ #include <iostream> #include <fstream> #include <string> #include […]

Ketvirtas (C++)

/*Parašykite programą, spausdinančią n eilučių: 1 1 2 1 2 3 … 1 2 3 … n*/ #include <iostream> using namespace std; int main() { int i,n,j; cout<<“Iveskite, kiek norite eiluciu “<<endl; cin>>n; for (i=1; i<=n; i++) { for (j=1; j<=i; j++) { cout<<j<<” “; } cout<<endl; } system(“Pause”); return 0; }