Latest post

Out of the darkness

You wake up one day and you realise you just had the worst nightmare – being right back at the place you started… Would I call my life successful? Sure. I mean, for the first time in a very long time I feel free. I feel hope. I feel the light softly touching my skin. […]

Nebijau

Aš nebijau atgal pažvelgt, nes atmintis byloja gera. Nebijau iš skausmo verkt, nes tiesa geriau už melą. Tavo dėka aš įgijau drąsos, atradau teisingą kelią. Palydėjai mane iki tiesos, kuri tik kas geriausia mena. Ir nebijau atgal pažvelgt, pasijuokti iš klaidų, į ateitį ryžtingai žengt, nes tik kartą gyvenu.

Langas

Palikau pravertą langą, tikėjaus, kad sugrįši.. Nuolatos užgniaužia kvapą, bet jau ir pėdsakai išnykę.. Kaskart pro jį žvelgiu ir nieko nematau. Galva ims plyšti nuo minčių, bet nuo to nė kiek geriau. Lange tik tamsios dėmės, jų nepavyksta nuvalyt.. Atspindy vaizdai, kas dėjos gilioj mūs praeity.. Nuo laiko sutrūniję rėmai jau greit nenulaikys – Dar […]

Naktis

Ilgesingą naktį po dangum žvaigždėtu Mintyse ir vėl surasiu aš tave – Tą akimirką, taip numylėtą, Apgaubs širdies manosios šiluma. Paklysiu praeities painiajam labirinte, Kuris kvepės tavim. Iš ten pabėgt nenorėsiu nė pamėginti Ir nors kartą pasikliaut širdim. Prisiminimai praplauks vienas po kito – Jausmų galybės aplankys. Ten pabūsiu aš iki ryto, Kol viską pergyvens […]

Ašara

Ašara nurieda porcelianine širdim ir sutrupa po vieną likusios svajonės. Tampa baisu pažvelgti ateitin – ta ašara viską, kas ten gražu sugriovė. Ir bandyt tvarkyti nebeverta – ji paliko širdyje pernelyg gilias žymes. Aš žmogus, turbūt, kentėjimui sutvertas, nes gyvenimą matau tik pro tamsias spalvas.

Jau laikas

Širdis nustojo plakus, O laikrodis išmuš tuoj dvi Tuščiom akim jau į pasaulį Žvelgia draugas mums brangus Kruvinom raidėm rašytas laiškas, Jo iš skausmo praverta burna Deja, nieks to nepastebėjo – Netgi jo širdies dama.. ‚Gyvenk laimingai, prašau, už mus abu Žinau, ne aš tau skirtas – susirasi geresnių Kažkuris bus vertas tavų akių šviesos, […]

Pabėgimas

Nebepajėgsiu, padusau.. Mintys pasiveja mane. Ką, kodėl ir kaip jaučiau sušvinta prisiminimų peizaže. Atgavus kvapą bėgu vėl, bendrakeleivį sutinku. Nežino jis lekiu kodėl, tačiau leidžiasi kartu. Atrodo, diena skaidrėja, kai jis yra šalia. Kaskart jausmai jam tik stiprėja, su kiekviena minute. Jis palengva sustoja, stabdydamas mane. Tik švelniai pabučiuoja, paprašo būt drauge. Bet tos prakeiktos […]

Sudie

Sudie, ištarsiu tyliai, ir širdis pravirks.. Gyvenimą aš myliu, bet teks mums išsiskirt. Vos viena minutė ir skausmas greit pražus, Paliksiu tik žinutę: kaltų nebuvo ir nebus. Galbūt kitur geriau, o gal nieko ten nėra Išeisiu aš greičiau, kad tik nelikt viena.. Pasiruošiau gyvybę, jausmus ir tas menkas žinias Paaukot Jos didenybei Mirčiai į rankas.